Dasal ng Pagsisisi o Act of Contrition in Tagalog

Dasal ng Pagsisisi Image

Ang dasal ng pagsisisi ay ginagawa upang humingi ng tawad sa mga kasalanan at kamalian na nagawa. Dapat ay tapat ang puso at loob mo sa paghingi ng tawad habang dinarasal ito para mas maging makapangyarihan ang panalangin mo sa Diyos.

Dasal ng Pagsisisi sa Tagalog

O Diyos ko, pinagsisisihan kong lubos ang pagkakasala ko sa iyo 
dahil ikaw ang Diyos ko na ubod ng kabutihan 
at karapat dapat sa buo kong pag-ibig.

Nagtitika akong lubos, sa tulong ng iyong biyaya, 
na iwasan ang mga kasalanan 
at ang mga pagkakataon ng pagkakasala 
at tuparin ang Utos mo.

Amen.

Dasal ng Pagsisisi in English

O, my God, I am heartily sorry for having offended you.

I detest all my sins because of your just punishment, 
but most of all because they offend you, my God, 
who are all-good and deserving of all my love.

I firmly resolve, with the help of Your grace, 
to sin no more and to avoid the near occasion of sin.

Amen.

Dasal ng Pagsisisi sa Bisaya / Act of Contrition in Bisaya

O Diyos ko nagabasul ako sa akong mga sala 
kay nahigugma aku kanimo labaw sa tanan 
busa nagasaad ako nga malig.on 
ug dili na magpakasala pag usab 
ug likayan ko na ang mga kahigayunan sa pagpakasala.

Amen.

Dasal ng Pagsisisi sa Kapampangan / Act of Contrition in Kapampangan

O Dios co, 
Sisisian cung taimtim qng pusu ing sablang pamicasala cu Queca, 
At masucal cu lub caring anggang casalanan cu uling 
pitatacutan cung mabating ya ing Ligaya Banwa 
at camtan cu ing lasa qng impierno, 
Dapot migit qng sabla uling picasalanan Daca, 
Dios co, 
A mitmung cayapan at mangaintulid qng anggang lugud cu, 
Tatantu cung matibe, Qng saup ning Mal a gracia Mu, 
Ing icumpisal cung pamicasala tuntun qng parusa, 
At ibayu ing bie cu.

Amen.

Dasal ng Pagsisisi FAQs

Ano ang sakramento ng kumpisal?

Ang sakramento ng kumpisal ay maaari ring tawagin bilang confession, reconciliation, penitence, o pagsisisi. Ito ay sakramento na inihandog ni Hesus sa kanyang Simabahan para mapatawad ang kasalanan ng bawat isa.

Paano mag kumpisal sa Pari?

Ang kumpisal ay isinasagawa sa simbahan o di kaya sa isang lugar na taimtim at pribado para makapagdasal ng pagsisisi ang isang tao at masabi niya sa Pari ang kanyang mga kasalanan na walang panghuhusga ng ibang tao o ibang saksi.

Pagkatapos magsabi sa Pari ng mga kasalanan ay tatanggapin na ng Pari ang kanyang mga kasalanan para patawarin at hihingi ito na magdasal ang nag kumpisal pagkatapos (tulad ng mag dasal ng tatlong Ama Namin, limang Aba Ginoong Maria, o iba pa).

Ano ang mga kasalanan na dapat ikumpisal?

Lahat ng kasalanan ay dapat ikumpisal maliit o malaki man ang mga ito. Hindi dapat ikahiya ang mga nagawang kasalanan dahil handa ang Pari na tanggapin ang mga ito at gabayan ka tungo sa kapatawaran ng Diyos.

Ilang beses dapat mag kumpisal?

Dapat mag kumpisal ng mahigit pa sa isang beses kada taon o more than once a year para sa mga kasalanan.

Ito ay dahil hindi maiiwasan na magkamali ang tao. Walang maliit o malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Higit pa sa lahat ay nakakabuti ang pag kumpisal sa looban ng tao. Gumagaan ang pakiramdam pagkatapos mag kumpisal dahil nabigyan ka ng panibagong panimula ng Diyos.

Kaya kung may pagkakataon ka na magkumpisal ay kuhanin mo na ang pagkakataon na yun.


Huwag kang mahiya na humingi ng tawad sa Diyos dahil lahat ng tao ay nagkakamali. Hindi porket nadapa ka ng isang beses ay hindi ka pwedeng tumayo muli at magsimula ng bago.

Mas okay pa na maging tapat sa sarili kesa naman ipag-sawalang bahala mo nalang ang mga bagay na nagpapabigat sa loob mo. Kaya ialay mo sa Diyos ang pagsisisi na dasal para gumaan ang pasanin mo.

Pagkatapos mo mangumpisal o magtapat sa Diyos ay mararamdaman mo na muling gumaan ang pakiramdam mo. Gamitin mo itong bagong simula para gumawa ng mabuti at iwasan ng gumawa ng mga kasalanan.

Sana ay nakatulong itong dasal ng pagsisisi na inihandog namin sainyo.

Kung meron kang karanasan tungkol sa pangungumpisal na gusto mong ibahagi sa iba ay huwag kang mahiya na i-contact kami o mag-message sa amin.

You May Also Like

About the Author: Elle Cajayon

Elle Cajayon is a blogger who resides in a peaceful island in the Philippines. She loves reading books, spending time with her lovable dogs, and immersing herself in interesting facts and trivia's.