Aba Ginoong Maria Dasal

Aba Ginoong Maria Dasal Image

Narito ang Aba Ginoong Maria dasal para sa mga nais manapalataya at mag bigay pugay sa Birheng Maria. Pumunta lamang sa nais na bahagi gamit ang mga links sa ibaba.

Aba Ginoong Maria Dasal Tagalog

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
At pinagpala naman ang 'yong anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan.
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Bisaya

Maghimaya ka Maria nga pono ka sin grasya,
an Ginoo nga Diyos aada sa imo.
Guindadayao ka labi sa mga babaye ngatanan;
ngan guindadayao man an imo Anak nga si Hesus.
Santa Maria, Iroy sa Diyos,
Ig-ampo mo kami mga makasasala,
Niyan ngan sa oras sa amon igkamatay.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Bicolano

Tara Cagurangnan Maria pano ca nin gracia,
an Cagurangnan tan Dios yaon saimo;
pinaorog ca carahay sa magna babaye gabos,
asin orog pa carahay an saimong mahal na Aquing si Jesus.  
Santa Maria, Ina nin Dios,
cami an macasalan,
ipamibi mo cami gnonian asin sa paghignagdan niamo.
Auot pa.

Aba Ginoong Maria Dasal Kapampangan

Yng Indung Diyos atyu keka
Nuan ka kareng sablang babae
At nuan ya yng bunga ning atyan mu, y Jesus.  
Santa Maria, Yndu na ning Diyos,
Panalangin mu kami ngang makasalanan,
Ngeni at quing oras na ning kamatayan mi.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Ilocano

Ave Maria, napno ka ti gracia,
ni Apo Diyos ti adda kenka.
Sika ti nangruna a bendita iti amin a babbai,
ket bendito met ti bunga ti tiyan mo a ni Jesus.  
Santa Maria, nga ina ti Diyos,
ikararag mo kami amin a managbasul,
ita ken intono oras ti ipapatay mi.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Ilonggo

Maghimaya ka Maria, puno ka sang grasya
Ang Ginoo yara sa imo,
ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan
Ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.  
Santa Maria Iloy sang Diyos,
ig-ampo mo kami nga makasasala
Niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Ibanag

Dios niko Maria napannu ka ta grasya
y Yafu Dios ega nikaw marayao ka ngamin ta
babbay anna marayao y vunga na sam mu nga Jesus.  
Santa Maria yena na Dios
ipaddasal kami nga minattagaruli sangaw anna
noka pa ta oras na pate mi.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Bontoc

Ave Maria, ay napnoka isnan Gracia;
nan Chios wad-ay ken Sik-a;
Sika-a nan bendita isnan kavfafafafai;
ya bendito nan Fekhas nan Awakmo ay si Jesus.  
Santa Maria, ay Inan nan Chios,
itakchegmo chakami ay fomafasol,
adwani, ya isnan pachong nan katteyanmi.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal English

Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb Jesus.  
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Latin

Dios te salve, Maria, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito
es el fruto de tu vientre Jesus.  
Santa Maria, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen.

Aba Ginoong Maria Dasal Baybayin

Aba Ginoong Maria Dasal Baybayin

Aba Ginoong Maria Lyrics

Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang 'yong anak na si Hesus  
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay
Amen
Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang 'yong anak na si Hesus
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay
Amen

Aba Ginoong Maria Chords

Intro: Dm Gm/D Dm A/D (2x)  
Dm     Gm/D     Dm Dm/C
Aba, Ginoong Maria
  BbM7 C7        FM7   A7
Napupuno ka ng grasya
    Dm     Gm/D    Dm    Dm/C
Ang Panginoon ay sumasaiyo
      E         E7        Asus    A7
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
   Dm     Gm/D  Dm  Dm/C
At pinagpala naman
     BbM7   Am7         Dsus D
Ang 'yong anak na si Hesus
D       G/D   A/C#   D
Santa Maria, Ina ng Diyos
 Bm         GM7  A          D
Ipanalangin mo kaming makasalanan
   Bm            Em         Asus A7
Ngayon at kung kami'y mamamatay
 Dm   Gm/D   Dm  A/D
Amen
Dm Gm/D Dm A/D Dm

Aba Ginoong Maria FAQs

Bakit Aba Ginoong Maria?

Ginamit ang titulo na “Ginoo” sa dasal dahil noong panahon ay mas mataas ang posisyon at pagkakakilala sa mga lalaki sa lipunan. Hindi ibig sabihin nito na literal na lalake si Maria. Ito ay nagsasabi lamang na mataas ang tingin at turing sa kanya bilang Ina ni Hesus.


Sana ay nagustuhan mo ang post namin na ito tungkol sa dasal ng Aba Ginoong Maria na inilahad sa iba’t ibang pananalita.

Huwag ka mahiya na mag-comment o mag-message sa amin kung may napansin ka na mali sa aming post para maitama namin agad ito.

Salamat muli sa pag tangkilik sa website namin.

You May Also Like

About the Author: Elle Cajayon

Elle Cajayon is a blogger who resides in a peaceful island in the Philippines. She loves reading books, spending time with her lovable dogs, and immersing herself in interesting facts and trivia's.